"ДИЕЙТ" ЕООД
счетоводни и правни услуги
Промоции

50% намаление за първите два месеца!

При подписване на нов договор за абонаментно обслужване, Промоцията важи за нови клиенти и е валидна до 31.12.2019 г.


6 месеца абонаментни счетоводни услуги на цена 60 лв./мес.!

При подписване на нов договор за фирми, занимаващи се само с услуги, нерегистрирани по ЗДДС, с до 10 документа месечно и до 2 човека персонал. Промоцията важи за нови клиенти, сключили договор до 31.12.2019 г.


Годишно приключване на фирми без дейност - 50 лв.

Съставяне на нулева данъчна декларация, подготовка на уведомление до НСИ за неосъществяване на стопанска дейност, Годишен финансов отчет за представяне пред Търговски регистър. Промоцията важи за клиенти на счетоводна кантора "ДИЕЙТ" без абонамент и е валидна до 31.01.2019 г.


Годишно приключване на фирми с дейност до 50 докумета, на които не е водено текущо счетоводство- съставяне на данъчна декларация, сътавяне на отчети за НСИ, комплект справки "Годишен отчет за дейността" за представяне пред Търговски регистър - 150 лв. Промоцията важи за клиенти на счетоводна кантора " ДИЕЙТ ", без абонамент и е валидна до 31.01.2019 г.


БЕЗПЛАТНА регистрация

На вашата фирма при сключване на договор за абонаментно счетоводно обслужване за срок минимум една календарна година.