"ДИЕЙТ" ЕООД
счетоводни и правни услуги

Част от ТРЗ услугите, които можем да Ви предложим са:

  • Изготвяне на трудови и граждански договори, допълнителни споразумения, длъжностни характеристики, заповеди за назначаване или за прекратяване на трудови правоотношения, служебни бележки за дохода, УП – 2 и Удостоверение за доход;
  • Регистрация и прекратяване на трудови договори в НАП;
  • Изготвяне на ведомост за работна заплата;
  • Попълване на платежни документи за дължимите осигуровки, данъци и други към бюджета;
  • Изготвяне и подаване на декларация образец 1 и образец 6;
  • Регистрация на болнични листове на персонала на фирмата;
  • Изготвяне на необходимите документи за пенсиониране;
  • Изготвяне на служебни бележки за дохода на лицата;
  • Попълване на трудови и осигурителни книжки;
  • Регистрация на самоосигуряващи се лица;