"ДИЕЙТ" ЕООД
счетоводни и правни услуги

Други услуги

 • Регистрация по ЗДДС;
 • Изготвяне и подаване на декларации по ЗМДТ;
 • Подаване на справки в БНБ, съгласно Валутния закон;
 • Подготвяне на документи за насрещни проверки на клиента пред НАП;
 • Представителство при провеждане на ревизии и одити;
 • Подготвяне на документи за банкови кредити;
 • Електронно банкиране;
 • Попълване на искане за издаване на удостоверение за актуално състояние и удостоверение за липса на данъчни задължения;
 • Публикуване на финансовите отчети в Търговския регистър;
 • Сключване на договори с фондове за допълнително пенсионно осигуряване;
 • Сключване на договори със служби по трудова медицина;
 • Изготвяне документи съгласно ЗЗЛД;
 • Взимане на документи от офиса на клиента;
 • Издаване на фактури от името на клиента;
 • Консултации.