"ДИЕЙТ" ЕООД
счетоводни и правни услуги

Данъчно-осигурителни услуги:

  1. Изготвяне на необходими документи (декларации, справки и др.) за НАП;
  2. Информиране на клиента за изтичащи срокове, касаещи НАП;
  3. Данъчно и осигурително планиране и прогнозиране;
  4. Консултации във връзка с данъчното и осигурителното законодателство